Monthly Archives: June 2020

Update MailStorm Balster


Op 22 mei hebben wij een email aan dhr. Balster (wethouder wonen van Den
Haag) gestuurd waarin wij uitlegden waarom de omgevingsvergunning voor
de Short Stay appartementen op de Waldeck Pyrmontkade 872 (WP872)
onterecht verleend is. Onze insteek was om op deze manier een gesprek
met dhr. Balster te starten rondom het Haagse beleid omtrent Short Stay
appartementen. En hierbij de tegenstrijdigheid en a-socialiteit van de
hedendaagse woningmarkt aan te kaarten bij de ambtenaren die hier
verantwoordelijk voor zijn. Vervolgens hebben wij, samen met
buurtbewoners, Balster overspoelt met mails waarin wij hem vroegen de
omgevingsvergunning te herzien. Helaas hebben wij daar geen reactie op
gekregen. Na dat wij genadeloos Balster hebben gebeld, heeft zijn
secretariaat ons beloofd een antwoord via mail te sturen. Een week
later, op 4 juni, hebben wij een mail ontvangen waarin Balster zijn
beslissing poogt te rechtvaardigen. De reden waarom er op WP872 geen
woningen zouden komen is omdat er niet genoeg parkeerplaatsen zouden
zijn. De denkwijze is al belachelijk – sinds wanneer is het gebrek aan
parkeerplaatsen een reden om geen woningen te bouwen? Bouw dan toch meer
parkeerplaatsen! En erger nog, deze beslissing is gemaakt door de VVD en
klakkeloos overgenomen door de PvdA– maar dat het argument om de
hoeveelheid parkeerplaatsen ook nog wordt gebruikt om het bouwen van
short stay appartementen te verantwoorden in plaats van betaalbare huur
is helemaal absurd. Dat de voorkeur ligt bij het maken voor excuses voor
luxe vastgoedprojecten vóór de wensen van de buurt is hierbij duidelijk.
 
Het beleid rondom de parkeerplaatsen is wel apart. Wie heeft er nou 52
parkeerplaatsen nodig voor 30 woningen? Hoe is deze rekensom tot stand
gekomen? Hoeveel mensen hebben nou twee auto's, en wie heeft er zelfs
maar één auto onder de mensen die nu het meest getroffen zijn door de
woningnood? Het idee op zichzelf dat de stad en de auto hand in hand
gaan is ook achterhaald. Het stemt van ideologieën uit de vorige eeuw,
van een nucleaire familie met twee kinderen en twee auto's zodat mevrouw
boodschappen zou kunnen doen terwijl meneer gaat werken. Een levensmodel
met twee auto's is niet weggelegd voor de doorsnee mens, en wij
accepteren niet dat de stad afhankelijk hiervan gebouwd word. Het past
niet bij de werkelijkheid waarin de meeste mensen leven, voor wie auto's
meer last veroorzaken dan vrijheid brengen. Wat nou als, in plaats van
ervoor te zorgen dat ieder huis twee parkeerplaatsen tot zijn
beschikking heeft, de gemeente ervoor zou zorgen dat de OV niet meer zo
belachelijk duur is? Dat zou niet alleen fijn zijn voor de mensen die
dan niet meer met de auto hoeven te gaan, maar het is ook nog eens goed
voor het milieu. Weigeren een woning te bouwen vanwege gebrek aan
parkeerplaatsen is kortzichtig, en komt erop neer dat de gemeente
problemen vindt om zich te ontheffen van haar verantwoordelijkheid
woningen voor mensen te bouwen. Hoewel er voor de hand liggende
oplossingen zijn voor het gebrek aan parkeerplaatsen, wordt dit als
smoes gebruikt om wederom economische belangen voor sociale belangen te
zetten.
Dan is er ook nog het gelijkheidsbeginsel. Volgens dit beginsel zouden
dezelfde beslissingen moeten worden genomen in vergelijkbare situaties.
Dus als er al ergens anders in het Zeeheldenkwartier woningen zijn
gebouwd of verbouwd terwijl er daar ook een gebrek zou zijn aan
parkeerplekken, dan zou je denken dat een uitzondering ook voor WP872
voorstelbaar zijn. En toevallig zijn er al meerdere zulke instanties
geweest, bij de Kortenaer bijvoorbeeld, of nog recent bij de
Spiegelstraat. Waarom niet op WP872 dan? Bij de woningen op de Kortenaer
moesten de bewoners een contract ondertekenen waarin ze afstand deden
van hun recht op een parkeervergunning. Als dat één keer mogelijk is,
zou dat ook twee keer mogelijk moeten zijn. 

Het is belangrijk de oorspronkelijke beslissing geen woningen van WP872
te maken in haar context te plaatsen, namelijk in 2017. De beslissingen
die onder het bestuur van de destijdse wethouder zijn genomen
beantwoorden dus de agenda van zijn partij – een agenda waarvan men zou
verwachten dat de PvdA zichzelf daar van zou willen distantiëren. Toch
heeft de huidige wethouder wonen eenzelfde beleid gevolgd. Wederom komt
de PvdA in de situatie terecht waarin zij beslissingen die genomen zijn
door de VVD goedpraat en zich erachter schuilt om haar eigen
verantwoordelijkheid en falende woningbeleid te rechtvaardigen. Jammer,
dat een partij die zich voordoet als belanghebbende van een leefbare
stad en woonomgeving dan toch dit soort van projecten toestaat én
goedpraat... Grote maar lege standpunten blijkt de PvdA te hebben. Wij
houden hun verantwoordelijk voor hun eigen falende woningbeleid die
ervoor zorgen dat steeds meer mensen door de woningnood getroffen zijn.
Schaam je, PvdA!

Niks is voorbij, we beginnen net!

Vandaag, maandag 8 juni, hebben wij het pand aan de Waldeck Pyrmontkade 872 (WP872) in Den Haag verlaten. Na een maand lang durende bezetting als protest tegen de voorgenomen bouw van luxe short-stay appartementen in het Zeeheldenkwartier heeft de rechtbank Den Haag de toestemming gegeven voor het ontruimen van het pand. Wij hebben dan ook besloten het pand te verlaten in de genoemde termijn van drie dagen, niet uit good-will en evenmin uit begrip, maar met onze ogen gericht op de toekomst. Continue reading

Bannerdrop Den Haag CS – We fight on, eviction or no eviction!

Tomorrow at 10am we will have the ruling of the judge over our eviction.
But if we have an eviction or not, our fight goes on!
 
Our demands have been displayed at Central Station Den Haag today!
 
We’re here to stay. Short Stay? No Way!
 
CHECK OUT THE VIDEO HERE!!
 
 
 
 
*********************************************************
 
 
Morgen om 10:00 is de uitspraak in de zaak tegen de bezetting van de Waldeck Pyrmontkade 872.
 
 
Ontruiming of geen ontruiming, de strijd begint pas net! Vandaag bij centraal station onze standpunten
uitgehangen. We’re here to stay. Short Stay? No Way! #shortstaynoway #woonopstand
 
CHECK OUT THE VIDEO HERE!!
 
 
 

WP872 – RESOLUTELY FEMINIST AND QUEER

>> nederlandse versie hieronder beschikbaar <<<

 

The current occupation of the empty office building on Waldeck Pyrmontkade 872 (WP872) is an opportunity to theorize queer and feminist issues surrounding housing rights, namely the intersection of various forms of discriminations – especially based on gender and sexual orientation – in the access to safe and secure housing. Private living spaces are political and they are a site of feminist struggle. The evolution of WP872 – from its past uses to the uses the new owners are destining it to, via the rerouting that the occupation is operating – is exemplary of the ways in which patriarchal power dynamics infiltrate the housing market and work to dispossess those who are in most dire need of it from safe housing. WP872 stands as a symbol; it allows us to define some core feminist/queer[1] issues in housing rights, and to appreciate the feminist stakes in occupations.

Let us first situate the occupation at WP872. The building used to house various organisations working against domestic violence. They offered services such as after-school day care, counselling sessions, crisis management, placements of children in foster families and so forth. These organisations have been forced to move out in 2018 due to their impossibility to pay rent. The building was subsequently bought by an Amsterdam based real-estate company. They envision to build luxury short-stay apartments at WP872, in which expats may stay no longer than 6 months for a monthly rent of over 4.000€. In protest against this socially irresponsible project, the Short Stay No Way group has taken hold of this building and demands its conversion to social housing. This occupation is resolutely queer and feminist, and a reading of the situation (both specifically at WP872, and in the housing market in general) through a feminist-queer lens is long overdue. Hence the publication of this article now.

Continue reading

Samenvatting rechtszaak Waldeck Pyrmontkade 872

>>>> SCROLL DOWN FOR ENGLISH <<<<

Samenvatting rechtszaak Waldeck Pyrmontkade 872

Maandag 25 Mei vond de rechtszaak plaats tegen de bezetters van de Waldeck Pyrmontkade 872 in Den Haag. De eigenaar van het pand RE:BORN real-estate had een kort geding aangespannen om het pand te laten ontruimen. Ook eisten ze een schadevergoeding van 100.000 euro.  Wij hadden dan ook besloten om niet te wijken en de zaak aan te gaan.

Het verhaal van RE:BORN stond gedurende de hele zitting op losse schroeven. Hoewel het dossier er indrukwekkend uitzag bleek deze bij nader inzien vooral hol. De bouwtekeningen, contracten met aannemers en toekomstige huurders en verder intentieovereenkomsten waren in de meeste gevallen al 2 jaar geleden opgemaakt en ondertekend (hier en daar miste wel nog een noodzakelijk handtekening). “Het plan” was er wel, maar dat lag waarschijnlijk al 2 jaar op een plank. Zoals RE:BORN zelf zegt in een artikel van Den Haag Centraal “we hebben al een paar projecten in de ijskast gezet” (23-04-2019). Met de geleverde bouwstukken bleek van spoedeisend belang geen sprake te zijn. Ook werd niet aangegeven wanneer er nou met de verbouwing zou worden begonnen. Er werden enkel data vernoemd in de laatste 2 weken, om zo te proberen aan te tonen dat “de krakers het project frustreren” en als legitimering voor een schadeclaim van 100.000 euro.

Ook werd de kwestie rond het verlenen van de omgevingsvergunning en de sloopmelding aangehaald. Er werd door onze kant gesteld dat het verlenen van de omgevingsvergunning onterecht was en dat RE:BORN enkel een sloopmelding heeft en geen sloopvergunning. Deze is wel vereist om te slopen in een beschermd stadsgezicht zoals het Zeeheldenkwartier.

Verder sprak RE:BORN zich continu tegen. Eerst werd er gesteld dat een van de gedaagden geen huisrecht kon hebben omdat deze ergens anders stond ingeschreven, daarna dat het pand niet verzekerd kon worden omdat er mensen in woonden en daarna weer dat er in feite helemaal geen mensen zouden wonen. Ook ontbraken de gewoonlijke smeerpraktijken niet: de krakers zouden illegaal stroom aftappen, voornemens hebben om de orde te verstoren tijdens de zitting en onze advocaat zou “heel links” zijn (wat dat met de zaak te maken heeft weten wij nog steeds niet).

Tijdens het laatste woord probeerde de eigenaar nog te beweren dat de toekomstige woningen betaalbaar zouden zijn. Ook werd er nog kort iets gezegd over dat RE:BORN probeerde te voldoen aan haar “maatschappelijke verantwoordelijkheden”, iets wat regelrecht was gejat uit de kritieken die in de voorbije weken waren geuit richting RE:BORN. Al in al kwam het verhaal van “40 betaalbare woningen toevoegen aan de Haagse woningvoorraad” weinig overtuigend over.

De uitspraak staat op vrijdag 5 Juni om 10:00 ingepland. Hou shortstaynoway.nl en @shortstaynoway op Twitter in de gaten voor de laatste updates.

Short Stay? No Way!


Summary of the court case Waldeck Pyrmontkade 872

The court case against the occupants of the Waldeck Pyrmontkade 872 in The Hague took place on the 25th of May 2020. The owners of this building, RE:BORN real estate, had started an urgent court case in a sped up procedure to evict the occupants. They were also claiming an indemnity of 100.000 euro. We had taken the decision to not yield in front of their pressure, and to take on this court case.

RE:BORN’s story was out of its hinges throughout the court case. Although their file appeared impressive at the first glance, a closer look revealed it to be rather hollow. The blueprints, contracts with contractors and renting companies were for the most dating back to two years ago and had been signed back then (although signatures were missing here and there). The ‘plan’ was clearly already there, but was probably on the shelf for 2 years already. As RE:BORN said themselves in an article published by Den Haag Centraal: “we have had to put various projects in the freezer” (23-04-2019). With the documents they delivered, it became clear that there was no emergency in this case. There was also no indication of when the construction would start. There were just a couple of dates summed up, from the past two weeks, to try and prove in this way that the `squatters were frustrating the project´ and so to legitimate the indemnity of 100.000 euro.

Attention was also given to the building permit and the destruction notification. From our side the argument was that this permit had been given erroneously and that RE:BORN only had filed a destruction notification instead of filed for a destruction permit. The latter would however have been required seeing as the building they intend to work on is situated in the Zeeheldenkwartier, which is a protected cityscape.

In addition to this, RE:BORN was constantly contradicting itself. At first they argued that the defendants could not have had housing rights as they were registered elsewhere; they went on to argue that the building could not be insured because people were living in it (which seems a contradictory thing to claim when you’ve just spent time trying to prove no one was living there). They subsequently tried to argue – again – that no one was living there (because some neighbour had noticed no lights on in the evening, how surprising since the owners have made sure that we have no more electricity). Of course, none of the usual ant-squatter smears were missing: the squatters would be tapping electricity illegally, would have been conspiring to disrupt the court case, and that their lawyer is a leftist (how that had any relevance for the court case still remains a mystery to us).

During the last part, the owners tried to explain that the future apartments would be affordable. They also shortly said something about the fact that RE:BORN tried to be socially conscious; an argument stolen right out of the criticism we had been emitting towards them in the past few weeks . All in all, their story about these ’40 affordable flats and their contribution to The Hague’s housing supply’ was not very convincing.

The verdict is expected to come on the 5th of June, at 10.00. Keep an eye on shortstaynoway.nl and our twitter, @shortstaynoway, for the latest updates.

Short Stay? No Way!