Update MailStorm Balster


Op 22 mei hebben wij een email aan dhr. Balster (wethouder wonen van Den
Haag) gestuurd waarin wij uitlegden waarom de omgevingsvergunning voor
de Short Stay appartementen op de Waldeck Pyrmontkade 872 (WP872)
onterecht verleend is. Onze insteek was om op deze manier een gesprek
met dhr. Balster te starten rondom het Haagse beleid omtrent Short Stay
appartementen. En hierbij de tegenstrijdigheid en a-socialiteit van de
hedendaagse woningmarkt aan te kaarten bij de ambtenaren die hier
verantwoordelijk voor zijn. Vervolgens hebben wij, samen met
buurtbewoners, Balster overspoelt met mails waarin wij hem vroegen de
omgevingsvergunning te herzien. Helaas hebben wij daar geen reactie op
gekregen. Na dat wij genadeloos Balster hebben gebeld, heeft zijn
secretariaat ons beloofd een antwoord via mail te sturen. Een week
later, op 4 juni, hebben wij een mail ontvangen waarin Balster zijn
beslissing poogt te rechtvaardigen. De reden waarom er op WP872 geen
woningen zouden komen is omdat er niet genoeg parkeerplaatsen zouden
zijn. De denkwijze is al belachelijk – sinds wanneer is het gebrek aan
parkeerplaatsen een reden om geen woningen te bouwen? Bouw dan toch meer
parkeerplaatsen! En erger nog, deze beslissing is gemaakt door de VVD en
klakkeloos overgenomen door de PvdA– maar dat het argument om de
hoeveelheid parkeerplaatsen ook nog wordt gebruikt om het bouwen van
short stay appartementen te verantwoorden in plaats van betaalbare huur
is helemaal absurd. Dat de voorkeur ligt bij het maken voor excuses voor
luxe vastgoedprojecten vóór de wensen van de buurt is hierbij duidelijk.
 
Het beleid rondom de parkeerplaatsen is wel apart. Wie heeft er nou 52
parkeerplaatsen nodig voor 30 woningen? Hoe is deze rekensom tot stand
gekomen? Hoeveel mensen hebben nou twee auto's, en wie heeft er zelfs
maar één auto onder de mensen die nu het meest getroffen zijn door de
woningnood? Het idee op zichzelf dat de stad en de auto hand in hand
gaan is ook achterhaald. Het stemt van ideologieën uit de vorige eeuw,
van een nucleaire familie met twee kinderen en twee auto's zodat mevrouw
boodschappen zou kunnen doen terwijl meneer gaat werken. Een levensmodel
met twee auto's is niet weggelegd voor de doorsnee mens, en wij
accepteren niet dat de stad afhankelijk hiervan gebouwd word. Het past
niet bij de werkelijkheid waarin de meeste mensen leven, voor wie auto's
meer last veroorzaken dan vrijheid brengen. Wat nou als, in plaats van
ervoor te zorgen dat ieder huis twee parkeerplaatsen tot zijn
beschikking heeft, de gemeente ervoor zou zorgen dat de OV niet meer zo
belachelijk duur is? Dat zou niet alleen fijn zijn voor de mensen die
dan niet meer met de auto hoeven te gaan, maar het is ook nog eens goed
voor het milieu. Weigeren een woning te bouwen vanwege gebrek aan
parkeerplaatsen is kortzichtig, en komt erop neer dat de gemeente
problemen vindt om zich te ontheffen van haar verantwoordelijkheid
woningen voor mensen te bouwen. Hoewel er voor de hand liggende
oplossingen zijn voor het gebrek aan parkeerplaatsen, wordt dit als
smoes gebruikt om wederom economische belangen voor sociale belangen te
zetten.
Dan is er ook nog het gelijkheidsbeginsel. Volgens dit beginsel zouden
dezelfde beslissingen moeten worden genomen in vergelijkbare situaties.
Dus als er al ergens anders in het Zeeheldenkwartier woningen zijn
gebouwd of verbouwd terwijl er daar ook een gebrek zou zijn aan
parkeerplekken, dan zou je denken dat een uitzondering ook voor WP872
voorstelbaar zijn. En toevallig zijn er al meerdere zulke instanties
geweest, bij de Kortenaer bijvoorbeeld, of nog recent bij de
Spiegelstraat. Waarom niet op WP872 dan? Bij de woningen op de Kortenaer
moesten de bewoners een contract ondertekenen waarin ze afstand deden
van hun recht op een parkeervergunning. Als dat één keer mogelijk is,
zou dat ook twee keer mogelijk moeten zijn. 

Het is belangrijk de oorspronkelijke beslissing geen woningen van WP872
te maken in haar context te plaatsen, namelijk in 2017. De beslissingen
die onder het bestuur van de destijdse wethouder zijn genomen
beantwoorden dus de agenda van zijn partij – een agenda waarvan men zou
verwachten dat de PvdA zichzelf daar van zou willen distantiëren. Toch
heeft de huidige wethouder wonen eenzelfde beleid gevolgd. Wederom komt
de PvdA in de situatie terecht waarin zij beslissingen die genomen zijn
door de VVD goedpraat en zich erachter schuilt om haar eigen
verantwoordelijkheid en falende woningbeleid te rechtvaardigen. Jammer,
dat een partij die zich voordoet als belanghebbende van een leefbare
stad en woonomgeving dan toch dit soort van projecten toestaat én
goedpraat... Grote maar lege standpunten blijkt de PvdA te hebben. Wij
houden hun verantwoordelijk voor hun eigen falende woningbeleid die
ervoor zorgen dat steeds meer mensen door de woningnood getroffen zijn.
Schaam je, PvdA!