070 Vastgoed or how to destroy a neighborhood

>>for English scroll down<<

   070 Vastgoed: transformeren van de hofstad

Het zal niemand zijn ontgaan die onlangs in de Regentessenbuurt en Valkenboskwartier (ReVa, Den Haag) is geweest: overal verschijnen grote paarse banners aan de horizon. “070 vastgoed transformeert de hofstad!” Deze banners verschijnen hier en daar aan ramen en deuren en symboliseren een aankomende transformatie van de buurt. Waarom de plotselinge interesse van 070 Vastgoed in deze buurt, die nog berucht is als onveilig en gruizig? En hoe transformeert 070 Vastgoed de stad precies?

070 Vastgoed, ook in de Weimarstraat..

070Vastgoed heeft een plan voor ReVa, het heeft een droom – wat voor ons meer als een nachtmerrie voelt. Nu dat deze vastgoedcowboys ongeveer klaar zijn met het leven en profijt te zuigen uit het Zeeheldenkwartier, hebben zij besloten om over te steken naar ReVa. Stuk voor stuk kopen zij goedkope huizen en wachten zij voor het opportuun moment om deze te renoveren als “turn-key appartementen” waar zij vervolgens yuppen in zullen zetten. Zoals vliegen op de stront zullen de hipsters zwermen, om hun nieuwe ‘rauwe, diverse buurt’ te instagrammen (“so authentic, I love it!” ). Uiteraard zullen diezelfde mensen ook het lokale leven van deze buurt vernietegen, door het importeren van hippe koffie tenten, salad bars en winkels die alleen maar nutteloze spullen verkopen. In enkel een paar jaren zal de buurt zijn veranderen van working class uit immigratie gebaseerd en met lokale winkels, naar hip en dure witte buurt. En wie hebben wij hiervoor te danken? 070 vastgoed en al de vastgoed bloedzuigers die winst over mensen willen zetten.

In de Beeklaan is 070 Vastgoed ook actief

En wat zal er gebeuren met alle mensen die daar nu wonen? Die zullen zijn onteigend van hun huizen, uit de stad gejaagd en toenemde precaire woonsituaties hebben – verder weg uit het centrum, zonder lange termijn zekerheid en toegang tot bronnen van culturele en economische vervulling. En wie hebben wij hiervoor te bedanken? 070 vastgoed en het stadsbeheer dat weigert genoeg sociale huurwoningen te bouwen.

Gaan we stil blijven en toe kijken hoe 070 Vastgoed zijn duivesle plan uitvoert? Mooi niet! Kom ook naar de Woon Actie Dagen op 31 Juli en 1 Augustus in Den Haag, om ons recht op de stad op te eisen!


No one walking around in the Regentessebuurt en Valkenboskwartier (also know as ReVa, The Hague) can fail to notice the massive purple banners looming over their heads. “070 Vastgoed transformeren van de hofstad!” Appearing here and there on windows and doors, these banners are the symbol of a forthcoming transformation of the neighborhood. Why the sudden interest by 070 Vastgoed in this area, currently infamous for being unsafe and gritty? And how is 070 Vastgoed transforming the city exaclty?

070 Vastgoed has a plan for ReVa; it has a dream that to us feels more like a nightmare. Now that these real estate moguls are basically done with sucking the life and profit out of the Zeeheldenkwartier, they have decided to cross over to the ReVa. Bit by bit they are buying cheap houses there, waiting for the opportune moment and renovating them into turn-key apartments where they will put young urban professionals: with these rapidly accessible and expensive flats they are attracting yuppies. Like flies on honey, the hipsters will swarm – instagraming the charming rough character of their new neighbourhood and the diversity of it (’it’s so authentic, I love the vibes!’). Of course these very same people will subsequently destroy the local life of this neighborhood by importing hip coffee places and salad bars as well as those shops which sell nothing but useless stuff. In just a few years, the neighbourhood will have gone from working class, immigration based and full of locally owned shops to hip and expensive white neighborhood. And who should we thank for that? No one else than 070 Vastgoed and all those other real estate leeches who put profits over people…

And what will have happened to all those who lived in this neighborhood before? Dispossessed of their homes, pushed out of the city, they will face increasingly precarious living situations – further away from the city center, without long term security and access to cultural and economic resources. And who do we have to blame for that? No one else than 070 Vastgoed, and the City Council which refuses to build enough affordable housing.

Are we going to stand still, patiently waiting for 070 Vastgoed to unfold its evil plan? I think not! Join us at the Woon Actie Dagen on 31st of July and 1st of August to claim our right to the city!