Steungroepen

We hebben steunverklaringen ontvangen van o.a.:

Het Actiefonds

Het X-Y Actiefonds is onafhankelijk, rechtvaardig en revolutionair. Ze zijn een fonds voor activisme. Sinds 1968 werven ze geld bij particulieren en daarmee financieren ze wereldwijd activisten die werken aan een rechtvaardige en duurzame samenleving.
Hartelijk bedankt voor jullie steun!

Alert Jongerenfonds

Sinds 1991 neemt Alert een unieke en onafhankelijke positie in binnen de Nederlandse en internationale fondsenwereld. En daar zijn we trots op! 
Alert wordt draaiende gehouden door een groep enthousiaste bestuursleden, allemaal vrijwilligers en tussen de 18 en 32 jaar. Het feit dat Alert al zo’n twintig jaar succesvol bestuurd wordt door enthousiaste jongeren is hét beste voorbeeld van waar we voor staan en in geloven: jongeren willen en kunnen een serieuze, positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie van andere jongeren, door het tonen van solidariteit en betrokkenheid.

Vrije Bond

De Vrije Bond is een verzameling van mensen die streven naar een andere samenleving. Een samenleving zonder hierarchieën, zonder onderdrukking en uitbuiting van mensen en dieren en zonder uitputting van het milieu. Een anarchistische samenleving, waarin op basis van gelijkheid met elkaar wordt omgegaan.

De mensen binnen de Vrije Bond zijn op hun eigen manier, in hun eigen stad, wijk, werk of actiegroep, bezig zo’n samenleving dichterbij te brengen: door directe acties, het organiseren of voeren van discussies, het schrijven van artikelen of het geven van informatie. De Vrije Bond dient als platform om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, theorie te ontwikkelen, strategieën uit te denken, maar ook om samen activiteiten op te zetten of te ondersteunen.

Bond Precaire Woonvormen /@precwoonvormen & Bond Precaire Woonvormen Den Haag/@BPWDenHaag

De Bond Precaire Woonvormen (BPW) is opgericht om het recht op wonen en de stad op te eisen. Huren is steeds vaker tijdelijk, onzeker of te duur. Een risico dat de groei van deze precaire woonvormen met zich meebrengt, is dat het reguliere verhuur met volledige huurrechten en een gezonde, goed functionerende (sociale) woningvoorraad, onder druk zet en langzaamaan verdringt. Woningzoekenden komen hierdoor steeds vaker in bijna rechteloze situaties terecht

Wij strijden voor stabiele woonruimte voor iedereen. De BPW organiseert huurders in solidariteitsnetwerken en biedt (juridische) back-up, zowel inhoudelijk als moreel voor (flex)bewoners die voor hun rechten op willen komen. Sinds 2010 is de Bond Precaire Woonvormen als vrijwilligersvereniging actief.

en ook van de buren rondom!

                                                 —————————————————————

Organisaties in de buurt die wij waarderen om hun sociale betrokkenheid:

– Woonvereniging Roggeveenstraat
– Stichting Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier ‘De Groene Eland’
Lekker Nassuh
Conscious Kitchen
Biologische Moestuin het Welpje  [facebook link]
– De Ruige Rog
Kraakspreekuur Den Haag